Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 333
51. évfolyam
2008. december 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1228/2008/EK rendelete (2008. december 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1229/2008/EK rendelete (2008. december 10.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (San Simón da Costa (OEM), Ail blanc de Lomagne (OFJ), Steirischer Kren (OFJ))

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/932/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 2.) a 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének alkalmazásáról (az értesítés a C(2008) 7378. számú dokumentummal történt)

5

  

2008/933/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 4.) a géntechnológiával módosított MON89788 (MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 7517. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2008/934/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 5.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 7637. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2008/935/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 5.) a Bizottság belgiumi és olaszországi Közös Kutatóközpontja által a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően végzett egyes tevékenységek 2009. évi közösségi pénzügyi támogatásáról (az értesítés a C(2008) 7702. számú dokumentummal történt)

15

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendelethez (  HL L 286., 2008.10.29.)

17

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office