Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 332
51. évfolyam
2008. december 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/914/CE

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 11.) a Hollandia által javasolt, a Voordelta-térség tengeri ökoszisztémáinak megőrzésére vonatkozó intézkedések megerősítéséről (az értesítés a C(2008) 2415. sz. dokumentummal történt)

1

  

2008/915/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 30.) az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállamok megfigyelőrendszerei osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról (az értesítés a C(2008) 6016. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office