Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 328
51. évfolyam
2008. december 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1210/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1211/2008/EK rendelete (2008. december 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

  

A Bizottság 1212/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1213/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók növényvédőszer-maradékoknak való kitettsége értékelésére irányuló, a 2009., 2010. és 2011. évre vonatkozó többéves összehangolt közösségi ellenőrzési programról (1)

9

 

*

A Bizottság 1214/2008/EK rendelete (2008. december 5.) az ír whiskey formájában exportált gabonafélékre a 2008/2009-es időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről

18

 

*

A Bizottság 1215/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a harmadik országokból származó sörárpára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről (kodifikált változat)

20

 

*

A Bizottság 1216/2008/EK rendelete (2008. december 5.) a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

26

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/99/EK irányelve (2008. november 19.) a környezet büntetőjog általi védelméről (1)

28

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/910/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 27.) a schengeni konzultációs hálózat 1. és 2. részének módosításáról (technikai előírások)

38

  

Bizottság

  

2008/911/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 21.) a hagyományos növényi gyógyszerekben felhasználandó növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék megállapításáról (az értesítés a C(2008) 6933. számú dokumentummal történt) (1)

42

  

2008/912/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 28.) az élelmiszer- és takarmányellenőrzés területén működő egyes közösségi referencialaboratóriumok 2009. évi közösségi pénzügyi támogatásáról (az értesítés a C(2008) 7283. számú dokumentummal történt)

49

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/913/IB kerethatározata (2008. november 28.) a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről

55

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office