Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 326
51. évfolyam
2008. december 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1201/2008/EK rendelete (2008. december 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1202/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIII és IX övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, villás tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1203/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezetben, a IIa övezet közösségi vizein, valamint a IIIa övezet Skagerrakon és Kattegaton kívüli részén folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 1204/2008/EK rendelete (2008. december 3.) egyes elnevezéseknek a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendeletben foglalt „hagyományos különleges termékek nyilvántartásába” történő bejegyzéséről (kodifikált változat) (1)

7

 

*

A Bizottság 1205/2008/EK rendelete (2008. december 3.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv metaadatokra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (1)

12

  

A Bizottság 1206/2008/EK rendelete (2008. december 3.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. november 24. és 28. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/902/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 6281. számú dokumentummal történt) (1)

35

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office