Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 323
51. évfolyam
2008. december 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1193/2008/EK rendelete (2008. december 1.) a Kínai Népköztársaságból származó citromsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vámok végleges beszedéséről

1

  

A Bizottság 1194/2008/EK rendelete (2008. december 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

16

 

*

A Bizottság 1195/2008/EK rendelete (2008. december 2.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Scottish Farmed Salmon (OFJ))

18

 

*

A Bizottság 1196/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a skót whisky formájában exportált gabonafélék tekintetében a 2008/2009-es időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről

20

 

*

A Bizottság 1197/2008/EK rendelete (2008. december 1.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIa és IV övezet közösségi vizein folytatott, szürke tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

22

 

*

A Bizottság 1198/2008/EK rendelete (2008. december 1.) az Észtország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3LMNO övezetben folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról

24

  

A Bizottság 1199/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a 2009. március 1-jétől2009. május 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

26

  

A Bizottság 1200/2008/EK rendelete (2008. december 2.) a gabonaágazatban 2008. december 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1186/2008/EK rendelet módosításáról

28

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/102/EK irányelve (2008. november 19.) a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörökre figyelemmel történő módosításáról

31

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/106/EK irányelve (2008. november 19.) a tengerészek képzésének minimumszintjéről (átdolgozás) (1)

33

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/899/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. december 2.) a Kínai Népköztársaságból származó citromsav behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról

62

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/900/KKBP együttes fellépése (2008. december 2.) az Európai Unió közép-ázsiai különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2008/107/KKBP együttes fellépés módosításáról

65

 

*

A Tanács 2008/901/KKBP határozata (2008. december 2.) a grúziai konfliktussal kapcsolatos független nemzetközi tényfeltáró misszióról

66

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office