Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 317
51. évfolyam
2008. november 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1170/2008/EK rendelete (2008. november 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1171/2008/EK rendelete (2008. november 26.) a 969/2006/EK rendelet által a kukoricára megnyitott közösségi vámkontingens keretén belüli behozatalra vonatkozó engedély iránt 2008. november 14-tőlnovember 21-ig benyújtott kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

3

 

*

A Bizottság 1172/2008/EK rendelete (2008. november 25.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

4

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/108/EK irányelve (2008. november 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flutolanil, a benfluralin, a fluazinam, a fuberidazol és a mepikvát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/885/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 20.) a Régiók Bizottsága kilenc román tagjának és tizenegy román póttagjának kinevezéséről

14

  

Bizottság

  

2008/886/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 12.) az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. melléklete szerinti származási szabályoktól a tonhalfilé (loin) vonatkozásában Kenyában fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről (az értesítés a C(2008) 6644. számú dokumentummal történt)

16

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/887/KKBP határozata (2008. szeptember 25.) az Európai Unió és a Horvát Köztársaság közötti a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

19

  

Megállapodás az Európai Unió és a Horvát Köztársaság között a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió koszovói jogállamiság-misszójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételéről

20

  

2008/888/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/1/2008 határozata (2008. november 18.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az európai uniós erők parancsnokának kinevezéséről

24

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office