Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 316
51. évfolyam
2008. november 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1168/2008/EK rendelete (2008. november 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1169/2008/EK rendelete (2008. november 25.) az 1449/2007/EK rendeletnek a cukorra vonatkozó vámkontingensek keretében 2008-ban igényelt behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának időpontja tekintetében történő módosításáról

3

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/107/EK irányelve (2008. november 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az abamektin, az epoxikonazol, a fenpropimorf, a fenpiroximát és a tralkoxidim hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

4

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/882/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 21.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irányelvtől a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében való átmeneti eltérések megállapításának engedélyezéséről szóló 2003/63/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 6950. számú dokumentummal történt)

12

  

2008/883/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 21.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének az egyes friss húsok Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok és ezek részei jegyzékében Brazília regionalizálása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6977. számú dokumentummal történt) (1)

14

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/884/KKBP határozata (2008. november 21.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

21

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office