Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 314
51. évfolyam
2008. november 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1162/2008/EK rendelete (2008. november 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1163/2008/EK rendelete (2008. november 24.) a 40/2008/EK tanácsi rendeletnek a norvégtőkehal-, a vékonybajszú-tőkehal- és a foltostőkehal-állományokra irányuló halászatra vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1164/2008/EK rendelete (2008. november 24.) az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2009. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2008/879/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. október 22.) az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja alkalmazásában történő felhasználásáról

13

  

IRÁNYMUTATÁSOK

  

Európai Központi Bank

  

2008/880/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2008. november 21.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról (EKB/2008/18)

14

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (  HL L 167., 2001.6.22.) (Magyar nyelvű különkiadás 17. kötet 1. fejezet, 230–239 o.)

16

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office