Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 310
51. évfolyam
2008. november 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1151/2008/EK rendelete (2008. november 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1152/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

3

  

A Bizottság 1153/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

4

  

A Bizottság 1154/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 1155/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 1156/2008/EK rendelete (2008. november 20.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

9

 

*

A Bizottság 1157/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO 3LMNO övezetben folytatott, grönlandi laposhalra irányuló halászat tilalmáról

12

  

A Bizottság 1158/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a gabonaágazatban 2008. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1134/2008/EK rendelet módosításáról

14

  

A Bizottság 1159/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

17

  

A Bizottság 1160/2008/EK rendelete (2008. november 20.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

19

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/875/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 20.) a Hollandia által a kertészeti ágazat szerkezetátalakításának előmozdítása és elősegítése érdekében nyújtott állami támogatásról (C 74/03 ex N 450/01) (az értesítés a C(2008) 1847. számú dokumentummal történt)

21

  

2008/876/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 6.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 6431. számú dokumentummal történt) (1)

28

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/877/KKBP határozata (2008. október 24.) az Európai Unió és Grúzia közötti, a grúziai Európai Uniós megfigyelő misszió jogállásáról szóló megállapodás megkötéséről

30

  

Megállapodás az Európai Unió és Grúzia között az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójának jogállásáról

31

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office