Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 309
51. évfolyam
2008. november 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1148/2008/EK rendelete (2008. november 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1149/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1150/2008/EK rendelete (2008. november 19.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonatkozó 2009. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Központi Bank

  

2008/874/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2008. november 14.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról szóló, 2008. október 23-i EKB/2008/11 rendelet végrehajtásáról (EKB/2008/15)

8

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 95/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

12

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 96/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

15

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 97/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

17

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 98/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

19

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 99/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

21

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 100/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

22

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 101/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás IV. mellékletének (Energia) módosításáról

24

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 102/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

26

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 103/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

29

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 104/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

30

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 105/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, munkajog, valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód) módosításáról

31

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 106/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

33

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 107/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

35

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 108/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

37

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 109/2008 határozata (2008. szeptember 26.) az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének a négy alapszabadságon kívül eső egyes területeken folytatott együttműködésre vonatkozó módosításáról

39

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 226., 1995.9.22.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 218. o.)

41

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office