Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 308
51. évfolyam
2008. november 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1138/2008/EK rendelete (2008. október 13.) az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és a XXVIII. cikke értelmében az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

1

 

*

A Tanács 1139/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról

3

  

A Bizottság 1140/2008/EK rendelete (2008. november 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 1141/2008/EK rendelete (2008. november 13.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

9

 

*

A Bizottság 1142/2008/EK rendelete (2008. november 13.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

11

 

*

A Bizottság 1143/2008/EK rendelete (2008. november 13.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

13

 

*

A Bizottság 1144/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének Horvátország tekintetében történő módosításáról (1)

15

 

*

A Bizottság 1145/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a 637/2008/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjai tekintetében történő megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 1146/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejű halra irányuló halászat tilalmáról

25

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/870/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. október 13.) az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan levélváltás formájában létrejövő megállapodás megkötéséről

27

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan

29

  

2008/871/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. október 20.) az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról

33

  

Jegyzőkönyv az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Egyezményhez kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatról

35

  

2008/872/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 18.) a Régiók Bizottsága két német póttagjának kinevezéséről

50

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Az Európai Közösség és Kuba kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás hatálybalépésével kapcsolatos információ

51

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/873/KKBP közös álláspontja (2008. november 18.) az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról

52

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office