Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 306
51. évfolyam
2008. november 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1127/2008/EK rendelete (2008. november 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1128/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a 40/2008/EK tanácsi rendeletnek az Atlanti-óceán északi részén jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1129/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és -sodratok) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

5

 

*

A Bizottság 1130/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes gyertyák, mécsesek és hasonlók behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

22

 

*

A Bizottság 1131/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (1)

47

 

*

A Bizottság 1132/2008/EK rendelete (2008. november 13.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezet norvég vizein folytatott, ipari halakra irányuló halászat újbóli engedélyezéséről

59

  

A Bizottság 1133/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

61

  

A Bizottság 1134/2008/EK rendelete (2008. november 14.) a gabonaágazatban a 2008. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

63

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/861/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 29.) a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 95/64/EK tanácsi irányelv végrehajtásának szabályairól (az értesítés a C(2008) 6203. számú dokumentummal történt) (kodifikált változat) (1)

66

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/862/KKBP együttes fellépése (2008. november 10.) az Európai Uniónak a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó missziója (EUBAM Rafah) létrehozásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról

98

  

2008/863/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUBAM Rafah/1/2008 határozata (2008. november 11.) a rafahi átkelőhelyen működő határőrizeti segítségnyújtó misszió (EUBAM Rafah) misszióvezetőjének kinevezéséről

99

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office