Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 304
51. évfolyam
2008. november 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az energiastatisztikáról (1)

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1100/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről (kodifikált szöveg) (1)

63

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1101/2008/EK, Euratom rendelete (2008. október 22.) a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról (kodifikált szöveg) (1)

70

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1102/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról (1)

75

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1103/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Harmadik rész

80

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office