Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 303
51. évfolyam
2008. november 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1121/2008/EK rendelete (2008. november 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1122/2008/EK rendelete (2008. november 12.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa és IV övezetben, valamint az ICES IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1123/2008/EK rendelete (2008. november 12.) a tagállamok által a Bizottságnak a kivágási támogatás iránti kérelmek tekintetében bejelentett összegek elfogadására vonatkozó egységes százalékos arány megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 1124/2008/EK rendelete (2008. november 12.) a 795/2004/EK, a 796/2004/EK és az 1973/2004/EK rendeletnek az 1782/2003/EK tanácsi rendelet értelmében közvetlen támogatásra jogosult kenderfajták tekintetében történő módosításáról

7

 

*

A Bizottság 1125/2008/EK rendelete (2008. november 13.) 5000 tonna rövid lenrostnak és kenderrostnak a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozó garantált országos mennyiségként Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxemburg közötti felosztásáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/859/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. november 4.) a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országok állampolgáraira vonatkozó Közös Konzuli Utasítás 3. melléklete I. részének módosításáról

11

  

Bizottság

  

2008/860/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 29.) a tagállamok 2008. évi halászati ellenőrzési, felügyeleti és megfigyelési programjaihoz nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2008) 6262. számú dokumentummal történt)

13

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK irányelvhez (  HL L 226., 1995.9.22.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 218. o.)

25

 

*

Helyesbítés a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1260/2007/EK tanácsi rendelethez (  HL L 283., 2007.10.27.)

26

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office