Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 302
51. évfolyam
2008. november 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1119/2008/EK rendelete (2008. november 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1120/2008/EK rendelete (2008. november 12.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. november 3. és 7. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/853/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. október 20.) a ciprusi hatóságok által a 2007/2008. évi aszály mezőgazdasági ágazatra gyakorolt következményeinek enyhítése céljából nyújtott rendkívüli állami támogatásról

7

  

Bizottság

  

2008/854/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 2.) A támogatási programról szóló „1998. évi 9. sz. regionális törvénnyel kapcsolatos N 272/98 sz. támogatás jogellenes alkalmazásáról” C 1/04 (ex NN 158/03 és CP 15/2003) (az értesítés a C(2008) 2997. számú dokumentummal történt) (1)

9

  

2008/855/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 3.) az egyes tagállamokban előforduló klasszikus sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 6349. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2008/856/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 6.) a 2002/613/EK határozatnak a jóváhagyott kanadai és amerikai egyesült államokbeli sertésspermagyűjtő központok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6473. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2008/857/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 10.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith terjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló 2004/4/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 6583. számú dokumentummal történt)

28

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/858/KKBP együttes fellépése (2008. november 10.) a biológiai és toxinfegyverek betiltásáról szóló egyezménynek (BTWC) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról

29

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. április 23-i 376/2008/EK bizottsági rendelethez (kodifikált változat) (  HL L 114., 2008.4.26.)

37

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office