Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 300
51. évfolyam
2008. november 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1110/2008/EK rendelete (2008. november 10.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1111/2008/EK rendelete (2008. november 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

29

 

*

A Bizottság 1112/2008/EK rendelete (2008. november 10.) A marha- és borjúhúsból készült egyes tartósított termékekre nyújtott export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokról szóló 1731/2006/EK rendelet módosításáról

31

 

*

A Bizottság 1113/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

32

 

*

A Bizottság 1114/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

34

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/840/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. november 7.) az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 6631. számú dokumentummal történt)

36

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről

42

 

*

A Tanács 2008/842/KKBP határozata (2008. november 10.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletének módosításáról

46

 

*

A Tanács 2008/843/KKBP közös álláspontja (2008. november 10.) az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/734/KKBP közös álláspont módosításáról és meghosszabbításáról

55

 

*

A Tanács 2008/844/KKBP közös álláspontja (2008. november 10.) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/276/KKBP közös álláspont módosításáról

56

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2008. október 23-i 1043/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 281., 2008.10.24.)

57

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office