Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 298
51. évfolyam
2008. november 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1094/2008/EK rendelete (2008. november 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1095/2008/EK rendelete (2008. november 6.) a 109/2007/EK rendeletnek a monenzin-nátrium (Coxidin) takarmányadalék engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1096/2008/EK rendelete (2008. november 6.) az 1356/2004/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó „Elancoban” takarmány-adalékanyag engedélyezésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 1097/2008/EK rendelete (2008. november 6.) a nemzetközi piacon 2008-ban felmerült problémák miatt a rizságazatban kiadott behozatali engedélyeket érintő rendkívüli intézkedések előírásáról

7

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányelve (2008. október 22.) az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (átdolgozott szöveg) (1)

9

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1098/2008/EK határozata (2008. október 22.) a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) (1)

20

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/835/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPM/1/2008 határozata (2008. október 24.) az Európai Unió Bosznia és Hercegovinában folytatott rendőri missziója (EUPM) misszióvezetőjének/rendőrbiztosának kinevezéséről

30

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office