Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 297
51. évfolyam
2008. november 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1083/2008/EK rendelete (2008. november 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1084/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

A Bizottság 1085/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. október 27. és 31. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 1086/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1438/2003/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 1087/2008/EK rendelete (2008. november 5.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 423/2008/EK rendeletnek a XVII. melléklet tekintetében történő módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1088/2008/EK rendelete (2008. november 5.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás értelmében behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2009. július 1-jével kezdődő szállítási időszakra történő átmeneti meghatározásáról

12

 

*

A Bizottság 1089/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel a cukorágazatra vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 1832/2006/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 1090/2008/EK rendelete (2008. október 31.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II övezet norvég vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

17

 

*

A Bizottság 1091/2008/EK rendelete (2008. október 31.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa és IV övezetben, valamint az ICES IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott makrélahalászat tilalmáról

19

 

*

A Bizottság 1092/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

21

 

*

A Bizottság 1093/2008/EK rendelete (2008. november 5.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

23

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office