Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 294
51. évfolyam
2008. november 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1073/2008/EK rendelete (2008. október 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1074/2008/EK rendelete (2008. október 31.) az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól szóló 1249/96/EK rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott importvámok tekintetében való módosításáról

3

  

A Bizottság 1075/2008/EK rendelete (2008. október 31.) a gabonaágazatban a 2008. november 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/827/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 22.) Bulgária és Románia csatlakozási okmányának VI. mellékletéhez tartozó függelék egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6042. számú dokumentummal történt) (1)

9

  

2008/828/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 22.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6044. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2008/829/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 30.) a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalmának előfordulási kockázata alapján a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának meghatározásáról szóló 2007/453/EK rendelet módosításáról (az értesítés a C(2008) 6274. számú dokumentummal történt) (1)

14

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a gabonaágazatban 2008. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1003/2008/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. október 30-i 1072/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 290., 2008.10.31.)

16

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office