Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 288
51. évfolyam
2008. október 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1063/2008/EK rendelete (2008. október 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1064/2008/EK rendelete (2008. október 29.) a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelettől a 2008/2009. vámkontingens-időszak tekintetében való eltérésről szóló 957/2008/EK rendelet módosításáról

3

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1065/2008/EK határozata (2008. október 22.) a szakképesítéseknek az Európai Közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságáról szóló 85/368/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

4

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/823/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 22.) a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságának létrehozásáról szóló 95/319/EK határozat módosításáról (1)

5

  

2008/824/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 22.) az európai klaszterpolitikai csoport felállításáról

7

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 223., 2008.8.21.)

12

 

*

Helyesbítés a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok fékberendezéséről szóló 93/14/EGK, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok előírt azonosítási jelzéseiről szóló 93/34/EGK, a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességéről, valamint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos teljesítményéről szóló 95/1/EK, illetve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 97/24/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 3-i 2006/27/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 66., 2006.3.8.)

12

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office