Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 285
51. évfolyam
2008. október 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1061/2008/EK rendelete (2008. október 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő végrehajtásáról (1)

3

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/100/EK irányelve (2008. október 28.) az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK tanácsi irányelvnek az ajánlott napi bevitelek, az energiaátváltási együtthatók és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról (1)

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2008/818/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. október 22.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban

13

  

Bizottság

  

2008/819/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 20.) a butralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 6066. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2008/820/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 27.) a „származó termék” fogalmának az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. melléklete szerinti meghatározásától a magfonal vonatkozásában Szváziföldön fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről (az értesítés a C(2008) 6133. számú dokumentummal történt)

17

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/821/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 határozata (2008. október 3.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziója (EUPOL AFGHANISTAN) misszióvezetőjének kinevezéséről

20

 

*

A Tanács 2008/822/KKBP közös álláspontja (2008. október 27.) egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont módosításáról szóló, 2008. augusztus 7-i 2008/652/KKBP tanácsi közös állásponthoz (  HL L 213., 2008.8.8.)

22

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office