Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 284
51. évfolyam
2008. október 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/806/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 11.) az Olaszország által a repüléstechnikai ipar részére nyújtott C 61/03 (ex NN 42/01) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 845. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

2008/807/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 10.) a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 4861. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office