Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 283
51. évfolyam
2008. október 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1054/2008/EK rendelete (2008. október 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1055/2008/EK rendelete (2008. október 27.) a fizetési mérleggel kapcsolatos statisztikák minőségi kritériumai és a mérleg minőségéről szóló beszámolók tekintetében a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

3

 

*

A Bizottság 1056/2008/EK rendelete (2008. október 27.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 1057/2008/EK rendelete (2008. október 27.) az 1702/2003/EK rendelet melléklete II. függelékének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány (15a. számú EASA-űrlap) tekintetében történő módosításáról (1)

30

 

*

A Bizottság 1058/2008/EK rendelete (2008. október 27.) egy bejegyzett elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából való törléséről (Arroz del Delta del Ebro [OFJ])

32

 

*

A Bizottság 1059/2008/EK rendelete (2008. október 27.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Arroz del Delta del Ebro vagy Arròs del Delta de l’Ebre [OEM])

34

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről (kodifikált változat) (1)

36

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/815/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 20.) a Gallus gallus brojlercsirke-állományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról (az értesítés a C(2008) 5699. számú dokumentummal történt) (1)

43

  

2008/816/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 20.) a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 5987. számú dokumentummal történt) (1)

46

  

2008/817/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 22.) a 2007/777/EK határozatnak az Új-Kaledóniából a Közösségbe irányuló egyes húskészítmények behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6050. számú dokumentummal történt) (1)

49

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office