Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 282
51. évfolyam
2008. október 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1046/2008/EK rendelete (2008. október 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1047/2008/EK rendelete (2008. október 24.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. októberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

3

 

*

A Bizottság 1048/2008/EK rendelete (2008. október 23.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI övezetben, az ICES Vb övezet közösségi vizein, valamint az ICES XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

6

 

*

A Bizottság 1049/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és IIb övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

8

 

*

A Bizottság 1050/2008/EK rendelete (2008. október 24.) az 1580/2007/EK rendeletnek az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

10

 

*

A Bizottság 1051/2008/EK rendelete (2008. október 24.) az 1342/2007/EK tanácsi rendelet V. mellékletének az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek keretmennyisége vonatkozásában történő módosításáról

12

 

*

Az Európai Központi Bank 1052/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a kötelező tartalék képzéséről szóló 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendelet módosításáról (EKB/2008/10)

14

 

*

Az Európai Központi Bank 1053/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a fedezet elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról (EKB/2008/11)

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/812/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 24.) a baromfiknál előforduló, H5N1 altípusú magas patogenitású madárinfluenza kitörése elleni egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozatnak Németország tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6154. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/813/EK

 
 

*

A Bizottság 1/2008. határozata (2008. március 12.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről létrejött megállapodás keretében létrehozott, az építési termékekről szóló új, 16. fejezetnek az 1. mellékletbe való beillesztéséről

22

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/814/KKBP határozata (2008. október 13.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az Amerikai Egyesült Államoknak az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

32

  

Megállapodás az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Amerikai Egyesült Államoknak az Európai Unió koszovói jogállamiság-misszójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételéről

33

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő visszaállításáról szóló, 2008. október 22-i 1039/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 280., 2008.10.23.)

37

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office