Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 280
51. évfolyam
2008. október 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1037/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1038/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a 40/2008/EK tanácsi rendeletnek az ICES IIa és IV övezet közösségi vizeiben halászott sprattállományra vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1039/2008/EK rendelete (2008. október 22.) egyes gabonafélékre vonatkozó behozatali vámoknak a 2008/2009-es gazdasági év tekintetében történő visszaállításáról

5

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 79/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

7

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 80/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

10

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 81/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és 37. jegyzőkönyvének módosításáról

12

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 82/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

16

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 83/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

17

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 84/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

18

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 85/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

20

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 86/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

22

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 87/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

23

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 88/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról

25

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 89/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

27

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 90/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

29

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 91/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

30

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 92/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

32

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 93/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken folytatott együttműködésre vonatkozó módosításáról

34

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 94/2008 határozata (2008. július 4.) az EGT-megállapodás egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyvének módosításáról

36

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 306/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 92., 2008.4.3.)

38

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office