Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 279
51. évfolyam
2008. október 22.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1032/2008/EK rendelete (2008. október 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1033/2008/EK rendelete (2008. október 20.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 802/2004/EK rendelet módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 1034/2008/EK rendelete (2008. október 21.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 885/2006/EK rendelet módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1035/2008/EK rendelete (2008. október 21.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

15

 

*

A Bizottság 1036/2008/EK rendelete (2008. október 21.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIa övezetben folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/808/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. október 20.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy osztrák tagjának kinevezéséről

19

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office