Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 277
51. évfolyam
2008. október 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 1016/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1017/2008/EK rendelete (2008. október 17.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. októberének havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

3

  

A Bizottság 1018/2008/EK rendelete (2008. október 17.) a 2008. december 1-jétől2009. február 28-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

5

 

*

A Bizottság 1019/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (1)

7

 

*

A Bizottság 1020/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének, valamint a 2076/2005/EK rendelet azonosító jelölés, nyerstej és tejtermékek, tojás és tojástermékek, valamint bizonyos halászati termékek tekintetében történő módosításáról (1)

8

 

*

A Bizottság 1021/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének, valamint a 2076/2005/EK rendelet élő kagyló, bizonyos halászati termékek és a hatósági ellenőrzéseket segítő vágóhídi személyzet tekintetében történő módosításáról (1)

15

 

*

A Bizottság 1022/2008/EK rendelete (2008. október 17.) a 2074/2005/EK rendeletnek az összes illékony nitrogénbázis (TVB-N) megengedett határértékei tekintetében történő módosításáról (1)

18

 

*

A Bizottság 1023/2008/EK rendelete (2008. október 17.) a 2076/2005/EK rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt halolajat importáló élelmiszer-ipari vállalkozók számára biztosított átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (1)

21

 

*

A Bizottság 1024/2008/EK rendelete (2008. október 17.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról

23

 

*

A Bizottság 1025/2008/EK rendelete (2008. október 17.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Radicchio di Chioggia [OFJ])

30

  

A Bizottság 1026/2008/EK rendelete (2008. október 17.) a gabonaágazatban 2008. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1003/2008/EK rendelet módosításáról

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/803/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 14.) egyes emberi jogi egyezmények Srí Lankán való hatékony végrehajtása tekintetében a 980/2005/EK tanácsi rendelet 18. cikkének (2) bekezdése szerinti vizsgálat megindításáról

34

  

2008/804/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 17.) a 2004/211/EK határozatnak az élő lóféléket és ezek spermáját, petesejtjét és embrióját a Közösségbe bevihető harmadik országok és országrészek jegyzékében Brazíliára, Montenegróra és Szerbiára vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6024. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 18-i 1875/2006/EK bizottsági rendelethez (  HL L 360., 2006.12.19.)

38

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office