Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 276
51. évfolyam
2008. október 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1009/2008/EK rendelete (2008. október 9.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1010/2008/EK rendelete (2008. október 13.) a 2026/97/EK rendelet 18. cikke szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot és a 2026/97/EK rendelet 19. cikke szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően az Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről és a 384/96/EK rendelet 11. cikkének 2. bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból és Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1000/2008/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 1011/2008/EK rendelete (2008. október 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

 

*

A Bizottság 1012/2008/EK rendelete (2008. október 14.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által a Balti-tenger 25–32 alkörzetének közösségi vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

23

 

*

A Bizottság 1013/2008/EK rendelete (2008. október 15.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIf és VIIg övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

25

 

*

A Bizottság 1014/2008/EK rendelete (2008. október 16.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (České pivo (OFJ), Cebreiro (OEM))

27

  

A Bizottság 1015/2008/EK rendelete (2008. október 16.) a gabonaágazatban 2008. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1003/2008/EK rendelet módosításáról

29

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

IRÁNYMUTATÁSOK

  

Európai Központi Bank

  

2008/802/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2008. szeptember 5.) az Európai Központi Bank statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről és a Központi Bankok Európai Rendszerén belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljárásairól szóló, 2005. február 17-i EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2008/7)

32

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 29-i 2007/777/EK bizottsági határozathoz (  HL L 312., 2007.11.30.)

50

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office