Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 275
51. évfolyam
2008. október 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1000/2008/EK rendelete (2008. október 13.) a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti lejárati felülvizsgálatot követő, a Kínai Népköztársaságból és Indiából származó szulfanilsav behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

 

*

A Tanács 1001/2008/EK rendelete (2008. október 13.) a Koreai Köztársaságból és Malajziából származó, vasból vagy acélból készült egyes csőillesztékekre, illetve csőszerelvényekre vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a 384/96/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről

18

  

A Bizottság 1002/2008/EK rendelete (2008. október 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

32

  

A Bizottság 1003/2008/EK rendelete (2008. október 15.) a gabonaágazatban a 2008. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

34

 

*

A Bizottság 1004/2008/EK rendelete (2008. október 15.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IAS 39 Nemzetközi Számviteli Standard és az IFRS 7 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard tekintetében történő módosításáról (1)

37

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/799/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 10.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagállamok részére egy meghatározott hektárszám alapján előirányzott végleges pénzügyi keretösszegeknek a 2008. pénzügyi évre történő megállapításáról (az értesítés a C(2008) 5738. számú dokumentummal történt)

42

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 318/05/COL (2005. december 14.) Az Entra Eiendom AS alapításával kapcsolatos dokumentumadók és bejegyzési illetékek alól való mentesség tekintetében a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve I. része (1) cikkének (2) bekezdésében biztosított hivatalos vizsgálati eljárás lezárásáról (Norvégia)

45

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság ajánlása 119/07/COL (2007. április 16.) az élelmiszerekben található dioxinok, dioxinjellegű PCB-k és nem-dioxinjellegű PCB-k háttérszintjeinek ellenőrzéséről

65

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office