Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 273
51. évfolyam
2008. október 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 997/2008/EK rendelete (2008. október 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 998/2008/EK rendelete (2008. október 14.) a mezőgazdasági termékek intervenciós felvásárlásánál alkalmazandó értékcsökkentési együtthatóknak a 2009. számviteli évre történő megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 999/2008/EK rendelete (2008. október 14.) a felvásárlást, raktározást és forgalomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire alkalmazandó kamatlábaknak az EMGA 2009. számviteli évére történő meghatározásáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/797/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. szeptember 25.) az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti, a légi közlekedés egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

7

  

2008/797/EK

 
 

*

Megállapodás az Európai Közösség és Az Indiai Köztársaság kormánya között a légi közlekedés egyes kérdéseiről

9

  

Bizottság

  

2008/798/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 14.) a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet tartalmazó termékek vagy tejtermékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/757/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2008) 6086. számú dokumentummal történt) (1)

18

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office