Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 272
51. évfolyam
2008. október 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 995/2008/EK rendelete (2008. október 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 996/2008/EK rendelete (2008. október 13.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/792/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 25.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

5

  

2008/792/EK

 
 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről

6

  

Bizottság

  

2008/793/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 1.) a közös halászati politika irányításához szükséges adatok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban egyes tagállamoknál 2008-ban felmerült kiadások támogathatóságáról (az értesítés a C(2008) 4013. számú dokumentummal történt)

11

  

2008/794/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 9.) az Egyesült Királyság számára az ICES VIIe körzetben halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról (az értesítés a C(2008) 5657. számú dokumentummal történt)

15

  

2008/795/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 10.) a Németországban előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 6026. számú dokumentummal történt) (1)

16

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/796/KKBP együttes fellépése (2008. október 13.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának módosításáról

19

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office