Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 271
51. évfolyam
2008. október 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 993/2008/EK rendelete (2008. október 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 994/2008/EK rendelete (2008. október 8.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről (1)

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/787/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 3.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke alapján az EMGA, illetve az EMVA-kiadások számára rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról szóló 2006/410/EK határozat módosításáról

41

  

2008/788/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 3.) az önkéntes moduláció Portugáliában való alkalmazásából származó nettó összegeknek a 2009–2012 közötti naptári évek tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2008) 5533. számú dokumentummal történt)

44

  

2008/789/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 3.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikke szerinti modulációból eredő, a tagállamok részére a 2006–2012. évre odaítélendő összegek meghatározásáról szóló 2006/588/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 5534. számú dokumentummal történt)

45

  

2008/790/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 7.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 5555. számú dokumentummal történt)

47

  

2008/791/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2008/40/EK irányelv helyesbítéséről (az értesítés a C(2008) 5703. számú dokumentummal történt) (1)

50

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office