Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 270
51. évfolyam
2008. október 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/765/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 11.) a Finnország által a Tieliikelaitos/Destia javára nyújtott C 7/06. (ex NN 83/05.) számú TÁMOGATÁSRÓL (az értesítés a C(2007) 6073. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

2008/766/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 25.) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (az értesítés a C(2008) 3790. számú dokumentummal történt) (1)

31

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office