Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 269
51. évfolyam
2008. október 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 990/2008/EK rendelete (2008. október 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 991/2008/EK rendelete (2008. október 9.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

A Bizottság 992/2008/EK rendelete (2008. október 9.) a gabonaágazatban 2008. október 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 959/2008/EK rendelet módosításáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/784/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. október 2.) a Közösség által a 2001/549/EK és a 2002/882/EK határozat értelmében a Szerbia és Montenegró Államközösségnek (korábbi nevén Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak) nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök tekintetében Montenegró különálló kötelezettségének megállapításáról és Szerbia kötelezettségének ezzel arányos csökkentéséről

8

  

Bizottság

  

2008/785/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 9.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2005/56/EK határozat módosításáról

11

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office