Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 266
51. évfolyam
2008. október 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 975/2008/EK rendelete (2008. október 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 976/2008/EK rendelete (2008. október 6.) a 2430/1999/EK, a 418/2001/EK és a 162/2003/EK rendeletnek a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportjába tartozó „Clinacox” takarmány-adalékanyag engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 977/2008/EK rendelete (2008. október 3.) egyes áruk TARIC szerinti besorolásáról

8

  

A Bizottság 978/2008/EK rendelete (2008. október 6.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

10

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/774/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. október 2.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy luxemburgi tagjának kinevezéséről

12

  

2008/775/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. október 2.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy bolgár tagjának kinevezéséről

13

  

Bizottság

  

2008/776/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 6.) a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről szóló 2007/365/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 5550. számú dokumentummal történt)

14

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office