Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 264
51. évfolyam
2008. október 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 967/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 968/2008/EK rendelete (2008. október 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 969/2008/EK rendelete (2008. október 2.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

5

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/773/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 2.) az egészségügyi szakemberekkel kapcsolatos kísérleti projektre vonatkozó, 2008. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról

7

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office