Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 263
51. évfolyam
2008. október 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 965/2008/EK rendelete (2008. október 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 966/2008/EK rendelete (2008. október 1.) a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Panellets (HKT))

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/767/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 2.) a C 41/07 (ex NN 49/07) számú Állami támogatásról, amelyet Románia a Tractorul vállalat részére nyújtott (az értesítés a C(2008) 1102. számú dokumentummal történt) (1)

5

  

2008/768/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5106. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2008/769/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a propanilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5107. számú dokumentummal történt) (1)

14

  

2008/770/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a triciklazolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5108. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

2008/771/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 30.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5109. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2008/772/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. október 1.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 5531. számú dokumentummal történt) (1)

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2008. szeptember 23-i 2008/88/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 256., 2008.9.24.)

26

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office