Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 261
51. évfolyam
2008. szeptember 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/752/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 27.) a 79/542/EGK tanácsi határozat I. és II. mellékletének egyes élő patás állatoknak és friss húsuknak a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó igazolási előírások tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 3040. számú dokumentummal történt) (1)

1

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office