Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 259
51. évfolyam
2008. szeptember 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 952/2008/EK rendelete (2008. szeptember 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 953/2008/EK rendelete (2008. szeptember 26.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/756/EK

 
 

*

Az EU–Egyiptom Társulási Tanács 1/2004 határozata (2004. június 14.) a Társulási Tanács eljárási szabályzatának megállapításáról

5

  

Bizottság

  

2008/757/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 26.) a Kínából származó vagy onnan szállított, tejet tartalmazó termékek vagy tejtermékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2008) 5599. számú dokumentummal történt) (1)

10

  

IRÁNYMUTATÁSOK

  

Európai Központi Bank

  

2008/758/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2008. augusztus 26.) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2008/6)

12

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/759/KKBP együttes fellépése (2008. szeptember 25.) az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról, az EUMM Georgia-ról szóló 2008/736/KKBP együttes fellépés módosításáról

15

 

*

A Tanács 2008/760/KKBP együttes fellépése (2008. szeptember 25.) az Európai Unió grúziai válságért felelős különleges képviselőjének kinevezéséről

16

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a 327/98/EK rendelettel a 2008. szeptemberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról szóló, 2008. szeptember 25-i 950/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 258., 2008.9.26.)

19

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office