Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 258
51. évfolyam
2008. szeptember 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 940/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 941/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása végett, illetve felügyeleti és előrejelzési célból a Bizottságnak benyújtandó számviteli adatok formájának és tartalmának megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 942/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Époisses (OEM))

50

 

*

A Bizottság 943/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Presunto de Campo Maior e Elvas vagy Paleta de Campo Maior e Elvas (OFJ), Presunto de Santana da Serra vagy Paleta de Santana da Serra (OFJ), Slovenský oštiepok (OFJ))

52

 

*

A Bizottság 944/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Salame S. Angelo (OFJ), Chouriço Azedo de Vinhais vagy Azedo de Vinhais vagy Chouriço de Pão de Vinhais (OFJ), Presunto do Alentejo vagy Paleta do Alentejo (OEM))

54

  

A Bizottság 945/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének megállapításáról

56

  

A Bizottság 946/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) a cukorágazatban a melaszra 2008. október 1-jétől alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének megállapításáról

58

  

A Bizottság 947/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések felfüggesztéséről

60

  

A Bizottság 948/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések felfüggesztéséről

61

  

A Bizottság 949/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

62

  

A Bizottság 950/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) a 327/98/EK rendelettel a 2008. szeptemberi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

63

  

A Bizottság 951/2008/EK rendelete (2008. szeptember 25.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

66

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/753/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a metil-bromidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5076. számú dokumentummal történt) (1)

68

  

2008/754/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a diklobenilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5077. számú dokumentummal történt) (1)

70

  

2008/755/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 24.) az állatbetegségek kódolt formájának és bejelentésük kódjainak a 82/894/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően történő meghatározásáról szóló 2005/176/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 5175. számú dokumentummal történt) (1)

72

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin stb.) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2008. július 4-i 642/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 178., 2008.7.5.)

74

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office