Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 257
51. évfolyam
2008. szeptember 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 934/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 935/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. szeptember 15. és 19. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 936/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról szóló 543/2008/EK rendelet helyesbítéséről

7

 

*

A Bizottság 937/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Bleu de Gex Haut-Jura vagy Bleu de Septmoncel (OEM))

8

 

*

A Bizottság 938/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Roquefort (OEM))

10

 

*

A Bizottság 939/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Rocamadour (OEM))

12

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 89/2008/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a gépjárművek és pótkocsijuk világító és fényjelző berendezéseinek felszerelésére vonatkozó 76/756/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (1)

14

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 299/08/COL (2008. május 21.) a Norvégia által a bakteriális vesebetegségre vonatkozóan benyújtott védekezési és mentesítési program elfogadásáról

16

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 300/08/COL (2008. május 21.) a Norvégia által benyújtott madárinfluenzára vonatkozó készenléti terv jóváhagyásáról

18

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 60/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

19

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 61/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

21

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 62/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

23

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 63/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

25

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 65/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

27

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 66/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

29

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 67/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

30

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 68/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

31

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 69/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

32

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 70/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

33

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 71/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

34

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 72/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

36

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 73/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

37

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 74/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

39

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 75/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás részét képező, a statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról szóló 30. jegyzőkönyv módosításáról

41

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 76/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken folytatott együttműködésre vonatkozó módosításáról

45

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 77/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken folytatott együttműködésre vonatkozó módosításáról

46

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 78/2008 határozata (2008. június 6.) az EGT-megállapodásnak a négy szabadságon kívül eső meghatározott területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

47

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office