Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 256
51. évfolyam
2008. szeptember 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 931/2008/EK rendelete (2008. szeptember 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 932/2008/EK rendelete (2008. szeptember 22.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, kék puha tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 933/2008/EK rendelete (2008. szeptember 23.) a 21/2004/EK tanácsi rendelet mellékletének az állatok azonosítására szolgáló eszközök, valamint a szállítási okmányok tartalma tekintetében történő módosításáról (1)

5

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/88/EK irányelve (2008. szeptember 23.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (1)

12

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office