Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 252
51. évfolyam
2008. szeptember 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 922/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 923/2008/EK rendelete (2008. szeptember 12.) a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára a 684/2008/EK rendelettel módosított 1174/2005/EK tanácsi rendelettel bevezetett dömpingellenes intézkedések Thaiföldön feladott kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalával – tekintet nélkül arra, hogy azokat Thaiföldről származónak jelentették-e be – történő lehetséges kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, valamint e behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének előírásáról

3

 

*

A Bizottság 924/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) a kvótán felül előállított cukor és izoglükóz kivitelére a 2008/2009. gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról

7

  

A Bizottság 925/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2008 szeptemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

9

  

A Bizottság 926/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2008 szeptemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

11

  

A Bizottság 927/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2008. szeptemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

13

  

A Bizottság 928/2008/EK rendelete (2008. szeptember 19.) az 1384/2007/EK rendelettel megnyitott, Izraelből származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2008 szeptemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

15

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/746/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 20.) a Franciaország által a Le Levant körutazást végző hajó építéséhez nyújtott állami támogatásról (C 74/99 (ex NN 65/99)) (az értesítés a C(2007) 5419. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2008/747/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 10.) a kozmetikumok, illatszerek és piperecikkek behozatalával, forgalmazásával és reklámozásával kapcsolatban a Koreai Köztársaság által hozott intézkedésekre vonatkozó vizsgálati eljárás megszüntetéséről (az értesítés a C(2008) 4837. számú dokumentummal történt)

35

  

2008/748/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5075. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/749/KKBP együttes fellépése (2008. szeptember 19.) az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1816 (2008) sz. határozatának támogatását célzó európai uniós katonai koordinációs fellépésről (EU NAVCO)

39

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2008. szeptember 18-i 913/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 251., 2008.9.19.)

43

  

Helyesbítés a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2008. szeptember 18-i 914/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 251., 2008.9.19.)

43

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office