Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 251
51. évfolyam
2008. szeptember 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 906/2008/EK rendelete (2008. szeptember 15.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes égetett magnéziatéglák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1659/2005/EK rendelet új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről

1

  

A Bizottság 907/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 908/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az északi szélesség 62. fokától délre eső norvég vizeken folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

9

 

*

A Bizottság 909/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a Hollandia lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI és VII övezetben, az Vb övezet közösségi vizein, valamint a XII és XIV övezet nemzetközi vizein folytatott, szürke tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

11

 

*

A Bizottság 910/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a cukorágazatban a kvótán felüli kivitelre vonatkozó részletes szabályok megállapítása tekintetében a 951/2006/EK rendelet módosításáról

13

  

A Bizottság 911/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 2008. szeptemberi alidőszakra az 1529/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében történő rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek kiadásáról

18

  

A Bizottság 912/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatalára a 964/2007/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

20

  

A Bizottság 913/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

21

  

A Bizottság 914/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

23

  

A Bizottság 915/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) az 536/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó és az Egyesült Államok részére kiutalt vámkontingens keretében 2008 szeptemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

25

  

A Bizottság 916/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 812/2007/EK rendelettel a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 szeptemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

26

  

A Bizottság 917/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 979/2007/EK rendelettel a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 szeptemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

27

  

A Bizottság 918/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 806/2007/EK rendelettel a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében a 2008 szeptemberének első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

28

  

A Bizottság 919/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

30

  

A Bizottság 920/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

31

  

A Bizottság 921/2008/EK rendelete (2008. szeptember 18.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

33

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/741/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 11.) a villamos energia lengyelországi termelésének és nagykereskedelmi értékesítésének a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2008) 4805. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2008/742/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5064. számú dokumentummal történt) (1)

39

  

2008/743/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5068. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2008/744/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a dikloránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5086. számú dokumentummal történt) (1)

43

  

2008/745/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) a ciánamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 5087. számú dokumentummal történt) (1)

45

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office