Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 249
51. évfolyam
2008. szeptember 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 902/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 903/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a bizonyos sertéshústermékek export-visszatérítésére vonatkozó különleges feltételekről (kodifikált változat)

3

 

*

A Bizottság 904/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk kiviteli szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és más technikai jellegű rendelkezések megállapításáról (kodifikált változat)

9

  

A Bizottság 905/2008/EK rendelete (2008. szeptember 17.) a legkevésbé fejlett országokból származó, finomításra szánt nyers nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/737/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. szeptember 15.) az Olasz Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 285. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

13

  

Bizottság

  

2008/738/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 4.) a halászati és akvakultúratermékek feldolgozása és forgalmazása érdekében Franciaország által végrehajtani tervezett állami támogatási programról (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires) (az értesítés a C(2008) 2257. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2008/739/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 11.) az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) állatbetegségekkel kapcsolatos információkra vonatkozó tevékenységeihez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról

19

  

2008/740/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 12.) a spinetoramnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dosszié hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2008) 4965. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 127/07/COL (2007. április 18.) a Norvég Kutatási Tanács által a Turborouter számítógépes szoftver fejlesztésével kapcsolatos kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatásról (Norvégia)

23

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 155/07/COL (2007. május 3.) a norvég hozzáadottérték-adó (HÉA)-visszatérítési törvény 3. cikkének alkalmazásában nyújtott állami támogatással kapcsolatban (Norvégia)

35

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Oroszországból származó karbamid és ammónium-nitrát oldatok behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatosan felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló 2008/649/EK bizottsági határozathoz (  HL L 213., 2008.8.8.)

47

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office