Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 241
51. évfolyam
2008. szeptember 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 876/2008/EK rendelete (2008. szeptember 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 877/2008/EK rendelete (2008. szeptember 9.) a Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor közösségi piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

3

 

*

A Bizottság 878/2008/EK rendelete (2008. szeptember 9.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor ipari felhasználás céljával történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

8

 

*

A Bizottság 879/2008/EK rendelete (2008. szeptember 9.) Belgium, a Cseh Köztársaság, Írország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország intervenciós hivatala birtokában lévő cukor 2008/2009. gazdasági évben történő, export célú viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

13

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/721/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 5.) a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (1)

21

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office