Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 240
51. évfolyam
2008. szeptember 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 874/2008/EK rendelete (2008. szeptember 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 875/2008/EK rendelete (2008. szeptember 8.) az 1962/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/720/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 6.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VII. melléklete B. függelékének az egyes romániai húsipari, baromfihús-ipari, halipari, valamint tej- és tejtermékipari létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 4144. számú dokumentummal történt) (1)

5

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az I. mellékletben felsorolt termékek megengedett szermaradék-határértékeit megállapító II., III. és IV. melléklet létrehozása által a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. január 29-i 149/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 58., 2008.3.1.)

9

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office