Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 239
51. évfolyam
2008. szeptember 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 871/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 872/2008/EK rendelete (2008. szeptember 3.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közösségi vizein folytatott, ördöghalfélékre irányuló halászat tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 873/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 712/2007/EK rendelet módosításáról

5

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/85/EK irányelve (2008. szeptember 5.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tiabendazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

6

 

*

A Bizottság 2008/86/EK irányelve (2008. szeptember 5.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a tebukonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

9

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/717/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. február 27.) a C 46/07 (ex NN 59/07) számú állami támogatásról, amelyet Románia az Automobile Craiova (volt Daewoo România) vállalat részére nyújtott (az értesítés a C(2008) 700. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2008/718/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 16.) Magyarország által, a korlátozott exportforgalmú KKV-k számára nyújtandó rövid lejáratú exporthitel-garancia formájában végrehajtani tervezett C 29/07 (ex N 310/06) sz. intézkedésről (az értesítés a C(2008) 1332. számú dokumentummal történt) (1)

26

  

2008/719/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) az Ausztria által a Bank Burgenland privatizációja céljára nyújtott C 56/06 (ex NN 77/06) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 1625. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. január 28-i 116/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 35., 2008.2.9.)

55

 

*

Helyesbítés a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. január 28-i 117/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 35., 2008.2.9.)

56

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office