Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 238
51. évfolyam
2008. szeptember 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 869/2008/EK rendelete (2008. szeptember 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 870/2008/EK rendelete (2008. szeptember 4.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/713/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 24.) a túlzott hiány fennállásáról az Egyesült Királyságban

5

  

Bizottság

  

2008/714/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 14.) az új, rövid távú tengeri közlekedési járatok indítása érdekében Franciaország által végrehajtani kívánt támogatási programokról szóló 2002/610/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2004) 4519. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2008/715/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 11.) az üvegházak fűtésére használt ásványolajok adómentessége formájában Németország által nyújtott állami támogatási rendszerről (az értesítés a C(2008) 860. számú dokumentummal történt)

10

  

2008/716/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 2.) a Franciaország által az Arbel Fauvet Rail SA részére nyújtott C 38/07 (ex NN 45/07) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 1089. számú dokumentummal történt) (1)

27

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office