Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 236
51. évfolyam
2008. szeptember 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 860/2008/EK rendelete (2008. szeptember 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 861/2008/EK rendelete (2008. szeptember 2.) a tejtermékeket tartalmazó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó egyes árucikkek Svájcból a Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó, csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek és kiegészítő vámok meghatározásáról szóló 634/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3

 

*

A Bizottság 862/2008/EK rendelete (2008. szeptember 1.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II övezet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

4

 

*

A Bizottság 863/2008/EK rendelete (2008. szeptember 1.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV övezet norvég vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

6

 

*

A Bizottság 864/2008/EK rendelete (2008. szeptember 1.) a Dánia lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, északi menyhalra irányuló halászat tilalmáról

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/708/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 23.) a Németországi Szövetségi Köztársaság által a digitális földfelszíni televíziós műsorszórás (DVB-T) Észak-Rajna-Vesztfáliában történő bevezetéséhez nyújtandó C 34/06. sz. (korábbi N 29/05. és CP 13/04. sz.) állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 5109. számú dokumentummal történt) (1)

10

  

2008/709/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 11.) a Volvo Cars Gent számára Belgium által nyújtani kívánt C 35/07 (korábbi N 256/07) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 832. számú dokumentummal történt) (1)

45

  

2008/710/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 16.) az Egyesült Királyság által a Vauxhall Motors Ltd részére nyújtani tervezett C 23/07 (ex N 118/07) sz. állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 1333. számú dokumentummal történt) (1)

50

 
   
  

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office